Stigmatul etnic

27

După catastrofa degradantă a Holocaustului,
ne-am fi aşteptat ca incriminarea cuiva după criterii etnice să nu mai
funcţioneze niciodată în dezbaterea publică. Sau să fie amendată prompt,
mergînd pînă la soluţii penale.…..articolul original