Fenomenul care afectează două treimi din populaţia Terrei

223

La tropice, interacţiunea ocean-atmosferă determină fluctuaţii interanuale la scară mare, cunoscute ca El Nino. El Nino este un fenomen cvasiperiodic care se dezvolă la intervale între doi si şapte ani şi care durează aproximativ un an.articolul original