Motivul pentru care istoria l-a reţinut cu o imagine negativă pe Mihai Viteazul secole la rând. De ce l-au urât ţăranii

133

În timpul domniei sale, Mihai Viteazul a luat o serie de decizii care s-au răsfrânt în special asupra ţărănimii şi aşa împovărată de biruri.…articolul orginal