Adunarea generala publica din Aprilie ’05

367

Pentru dezvoltarea relatiilor cu comunitatea locala sunt convocate periodic adunari populare în care se dezbat probleme legate de strategia de dezvoltare economica si sociala a comunei, privind modernizarea infrastructurii prin refacerea drumurilor si strazilor